منابع لاتین  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation : eBook : Spanish

LNG carrier 170 000 m3, Universidade da Coruna Escola Politecnica Superior Orejas Gonzalez, Horacio Carlos, LNG carrier 170 000 m3, Horacio Carlos, Universidade da Coruna Escola Politecnica Superior Orejas Gonzalez

گت بلاگز Internet Analysis of Errors in Learners of Spanish as a Second Language / دانلود فایل

مشخصات کلی Analysis of Errors in Learners of Spanish as a Second Language

نویسنده کتاب (Author):

Universidade da Coruña. Facultade de Filoloxía; Mato Varela, Laura

انتشارات (Publisher):

2016

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Thesis/dissertation : Thesis/dissertation : eBook : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

httphdl-handle-net218318071

موضوع (Subject):

Spanish Language       Second Language Acquisition       Anglophone Speakers       View all subjects      

توضیحات خلاصه (Summary):

[Abstract] In this dissertation we present a description about certain linguistic aspects those Anglophone speakers who are learning Spanish as a second language might have. In order to accomplish this, we have used the Corpus Escrito del Español (CEDEL2) as a starting point. After a very brief introduction, in which we highlight the importance of English as a universal language, we will be explaining our theoretical-methodological framework in which it is based the fulfilment of this project. Then, we will deal with the main part of our thesis: applied linguistics and the error analysis. Eventually, we will expose our conclusions and we will recapitulate the meaningful aspects of the main part of our dissertation  Read more…

ژانر / فرم:info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

موضوع:Thesis/dissertation, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource

تمام نویسندگان / همکاران: Universidade da Coruña. Facultade de Filoloxía; Mato Varela, Laura

شناسه OCLC:979265565

Language Note:English

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs